Kontakt

Odnawialne źródła energii

Energetyka wiatrowa

Dnia 12. lipca 2007r w Kisielicach odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia elektrowni wiatrowej, jednej z największych tego typu inwestycji w kraju. Gospodarzami spotkania byli: ze strony hiszpańskiej Jacek Antas –członek zarządu- Dyrektor generalny Iberdrola energia odnawialna natomiast Gminę Kisielice reprezentował Tomasz Koprowiak –Burmistrz Kisielic.

Budowa drugiej farmy wiatrowej Łęgowo-Klimy –Pławty Wielkie (2007-2013)
Od 2007 rozpoczęto realizację budowy drugiej farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Łęgowo.
- jesienią 2007 została wybudowana elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW, była to jednocześnie pierwsza tego typu budowla na terenie gminy, gdyż dotychczasowe istniejące posiadają moc 1,5 MW,
- 11 turbin o mocy 2 MW zostało wybudowane w roku 2010r.,
- kolejne 9 turbin o mocy 2 MW w latach 2012-2013.
- wszystkie elektrownie są zlokalizowane w regionie Łęgowa, Klim oraz Pławt Wielkich.
- uroczyste otwarcie odbyło się 31 maja 2014r.
 
Na przełomie lat 2013/2014 zakończono budowę trzeciej farmy wiatrowej 4 turbin o mocy 3 MW każda w okolicach miejscowości Jędrychowo.
 
Kolejną inwestycją była budowa 4 turbin wiatrowych o mocy 3 MW każda w miejscowości Trupel.

Od chwili powstania pierwszych elektrowni wiatrowych Gmina Kisielice jest gospodarzem wielu spotkań poświęconych odnawialnym źródłom energii. Burmistrz Kisielic był jednym z panelistów na konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki 27 listopada 2013 oraz w trakcie trwania Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej który miał miejsce 31 marca 2014r. w Radomiu.

Za działania na rzecz inwestycji i promocji OZE, Gmina Kisielice otrzymała wiele nagród i wyróżnień, najważniejsze z nich to:
- zajęcie II-go miejsca w ogólnokrajowym plebiscycie :Polska Liga Mistrzów Energii Odnawialnej” za Dotychczasowe inwestycje z zakresu OZE, 2010 r.,
- statuetka Anioł Ekologii przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W kategorii "Odnawialne źródła energii- ochrona atmosfery" XI Forum Ekologicznego, Ryn, 2010 r.,
- kapituła konkursu Gmina Fair Play przyznała specjalne wyróżnienie ekologiczne za dotychczasowe działania i inwestycje na rzecz ochrony klimatu w tym poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie gminy. 2012r.,
- nagroda za „Propagowanie Odnawianych Źródeł Energii w kategorii Człowiek Roku 2012” organizowanej przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii. Białystok, 2012r.
- Wyróżnienie w kategorii „Inwestycja roku 2012” za zagospodarowanie biomasy do produkcji ciepła. Konkurs „Tytani Energii 2012”. Kraków.
Gmina Kisielice jest członkiem wielu organizacji skupiających podmioty i instytucje z branży OZE:
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej- Burmistrz pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego,
- Bałtyckiego Klastera Eko-energetycznego,
- Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią,
- Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej- Gmina Kisielice jest udziałowcem,
- gmina aktywnie współpracuje z Instytutem Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) z Warszawy oraz Polskim Kongresem Energii Odnawialnej.

Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich