Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kisielicach na:

 

pdfSTYCZEŃ - (PDF)117.94 KB pdfLUTY - (PDF)98.49 KB pdfMARZEC - (PDF) 100.58 KB

 

Przygotowania świąteczne i uczta wigilijna w Klubie Seniora.

 

Swoją działalność rozpoczął kisielicki Klub Seniora. Seniorzy mają możliwość uczestnictwa w zajęciach: kulinarnych, tańca towarzyskiego, gimnastyki zdrowotnej, nordic walking, muzycznych oraz komputerowych. Korzystają również z poradnictwa psychologicznego i prawnego. Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną usługą teleopieki.

 

 

ZNAK_EFRR-1.jpg

 

Zgodnie z założeniami Projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” Nr PRWM.11.02.03-28-0019/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” Nr PS-I.946.24.10.2019 dofinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019

Od 04.10.2019 r. do 11.10.2019 r. rusza rekrutacja pracowników w związku z zaplanowanym otwarciem Klubu Seniora w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21.

Poszukiwane są osoby do pracy w projekcie.

W ramach zadania nr 1

Utworzenie i bieżące funkcjonowanie 30 miejsc w Klubie seniora w Gminie Kisielice:

1. Mistrz kucharstwa lub kucharz/szef kuchni. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy.

Zakres czynności – prowadzenie zajęć kulinarnych.

Łączna ilość godzin/zaangażowania w projekcie - 192 godziny

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - umowa zlecenie

2. Fizjoterapeuta – wymagania - wykształcenie wyższe - kierunkowe – fizjoterapia, minimum roczne doświadczenie w pracy jako instruktor gimnastyki.

Zakres czynności - prowadzenie zajęć z zakresu ćwiczeń dla seniorów.

Łączna ilość godzin/zaangażowania w projekcie - 96 godzin

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - umowa zlecenie

3. Instruktor tańca – wymagania - wykształcenie kierunkowe minimum 2 letnie doświadczenie w pracy jako instruktor tańca.

Zakres czynności - prowadzenie zajęć tanecznych.

Łączna ilość godzin zaangażowania w projekcie - 96 godzin

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - umowa zlecenie

 

W ramach zadania 2

Wsparcie uczestników projektu w ramach poradnictwa specjalistycznego, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, teleopieki dla 30 uczestników projektu:

4. Psycholog – wymagania - wykształcenie wyższe z zakresu psychologii ogólnej oraz specjalistyczne studia oraz kursy z zakresu psychologii osób starszych, niepełnosprawnych, minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej.

Zakres czynności – prowadzenie porad psychologicznych.

Łączna ilość godzin zaangażowania w projekcie - 240 godzin

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - umowa zlecenie

5. Radca prawny - wymagania - wykształcenie wyższe - prawnicze.

Zakres czynności - porady prawne.

Łączna ilość godzin zaangażowania w projekcie - 240 godzin

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - umowa zlecenie

Osoby zainteresowane pracą mogą składać CV i podanie w Biurze Projektu do Koordynatora Projektu pok. Nr 5A tel. 55 278-55-27 lub 514199633

 

Załączniki:

1. Życiorys zawodowy (WORD, 52 KB)

2. Życiorys zawodowy (PDF, 193KB)

 

logo.png

Gmina Kisielice realizuje projekt pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Kisielice poprzez utworzenie 30 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w Klubie Seniora.

Dofinansowanie projektu z UE: 250 584,25

Kryteria podstawowe udziału w projekcie: wiek 60+ zamieszkanie na terenie Gminy Kisielice – osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne.

Oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach: kulinarnych, tańca towarzyskiego, gimnastyki zdrowotnej, nordic walking, muzycznych oraz  komputerowych. Będzie również możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego i prawnego.  Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną usługą teleopieki.

 

Rekrutacja: Urząd Miejski w Kisielicach, Daszyńskiego 5, pokój nr 5

Dokumenty rekrutacyjne dostępne również na stronie: www.kisielice.warmia.mazury.pl

Szczegółowe informacje: tel. 55 2785500 lub 514199633

Po wcześniejszym zgłoszeniu oferujemy możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz tłumacza języka migowego. Osoby z deficytem słuchowym będą mogły skorzystać z systemu słuchawkowego wzmacniającego dźwięk.

 klub_seniora2.png

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy (WORD, 66 KB)

2. Zaświadczenie lekarskie (WORD, 59 KB)

3. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy (PDF, 341 KB)

4. Zaświadczenie lekarskie (PDF, 207 KB)

 

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć również:

- orzeczenie o niepełnosprawności

- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej (jeśli dotyczy)

 

logo efrr senior

seniorr.png