Harmonogram zajęć w Klubie Seniora na miesiąc lipiec

pdfHarmonogram zajęć lipiec 2020(PDF, 146,27KB)

 

Miło na poinformować, że z dniem 24 czerwca br., swoją działalność wznawia Klub Seniora w Kisielicach.

Szczegóły dotyczące prowadzenia zajęć znajdziecie Państwo w załączonych harmonogramach.

Dodatkowo informujemy, iż w związku z zagrożeniem epidemicznym, zajęcia prowadzone będą zgodnie z wprowadzoną Procedurą funkcjonowania Klubu Seniora w Kisielicach w zakresie zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród pracowników i uczestników.

 

pdfHarmonogram zajęć w Klubie Seniora na miesiąc czerwiec (PDF, 455.6KB)

 

 

Zgodnie z założeniami Projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” Nr PRWM.11.02.03-28-0019/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” Nr PS-I.946.24.10.2019 dofinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Gmina Kisielice prowadzi Klub Seniora, w którym realizowane jest wsparcie dla 30 seniorów.

W ramach zadania nr 1 Utworzenie i bieżące funkcjonowanie 30 miejsc w Klubie seniora w Gminie Kisielice poszukiwane są osoby do pracy w projekcie:

  1. Instruktor tańca – wymagania - wykształcenie kierunkowe minimum 2 letnie doświadczenie w pracy jako instruktor tańca.

Zakres czynności - prowadzenie zajęć tanecznych.

Łączna ilość godzin zaangażowania w projekcie - 96 godzin

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - umowa zlecenie

  1. Prowadzący zajęcia muzyczne

Zakres czynności – prowadzenie zajęć mu

zycznych.

Łączna ilość godzin/zaangażowania w projekcie – 64 godziny

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - wolontariat

 

  1. Lekarz geriatra -wymagania - wykształcenie kierunkowe oraz ukończone szkolenia, seminaria, kursy z zakresu geriatrii (na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca przedkłada dyplom, certyfikaty, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzający kwalifikacje lekarza geriatry)

Zakres czynności – świadczenie usługi w zakresie porad lekarskich na rzecz uczestników Klubu Seniora przy ul. Mickiewicza 25, w Kisielicach, w ramach Dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klub „Senior+” w okresie od lipca 2020 r. do maja 2021r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia okresu realizacji projektu, który nie będzie miał wpływu na zaplanowaną ilość godzin realizowanej usługi – w łącznym wymiarze 36 godz., przy czym za jedną godzinę rozumie się 60 min., usług świadczonych na rzecz uczestników projektu.

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - umowa zlecenie

 Osoby zainteresowane pracą mogą składać CV i podanie w Biurze Projektu do Koordynatora Projektu

pok. nr 5A tel. 55 278-55-27 lub 514199633

 Wymagane dokumenty:

 

Załączniki:

docx1. Życiorys zawodowy (DOCX, 56KB)

pdf2. Życiorys zawodowy (PDF, 194KB)

 logo senior

Gmina Kisielice realizuje zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,  Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” – Porozumienie Nr PS-I.946.24.19.2020.

 

Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kisielicach na:

 

pdfSTYCZEŃ - (PDF)117.94 KB pdfLUTY - (PDF)98.49 KB pdfMARZEC - (PDF) 100.58 KB