logo efrr senior

Gmina Kisielice realizuje projekt pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Kisielice poprzez utworzenie 30 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w Klubie Seniora.

Dofinansowanie projektu z UE: 250 584,25

Kryteria podstawowe udziału w projekcie: wiek 60+ zamieszkanie na terenie Gminy Kisielice – osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne.

Oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach: kulinarnych, tańca towarzyskiego, gimnastyki zdrowotnej, nordic walking, muzycznych oraz  komputerowych. Będzie również możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego i prawnego.  Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną usługą teleopieki.

 

Rekrutacja: Urząd Miejski w Kisielicach, Daszyńskiego 5, pokój nr 5

Dokumenty rekrutacyjne dostępne również na stronie: www.kisielice.warmia.mazury.pl

Szczegółowe informacje: tel. 55 2785500 lub 514199633

Po wcześniejszym zgłoszeniu oferujemy możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz tłumacza języka migowego. Osoby z deficytem słuchowym będą mogły skorzystać z systemu słuchawkowego wzmacniającego dźwięk.

 klub_seniora2.png

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy (WORD, 66 KB)

2. Zaświadczenie lekarskie (WORD, 59 KB)

3. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy (PDF, 341 KB)

4. Zaświadczenie lekarskie (PDF, 207 KB)

 

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć również:

- orzeczenie o niepełnosprawności

- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej (jeśli dotyczy)

 

logo senior