Swoją działalność rozpoczął kisielicki Klub Seniora. Seniorzy mają możliwość uczestnictwa w zajęciach: kulinarnych, tańca towarzyskiego, gimnastyki zdrowotnej, nordic walking, muzycznych oraz komputerowych. Korzystają również z poradnictwa psychologicznego i prawnego. Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną usługą teleopieki.