Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii CIVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1046) w  lokalu wyborczym, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m2

  • przed wejściem dostępne będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
  • w tym samym czasie w lokalu może przebywać nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe ogólnodostępnej powierzchni (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych)
  • co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut pomieszczenie powinno być wietrzone (bez przerywania pracy lokalu)
  • stanowiska członków obwodowych komisji wyborczych zostaną zorganizowane tak, by były od siebie oddalone o 1,5 metra
  • stoły komisji nie będą pokryte suknem ani żadnym innym wchłanialnym materiałem
  • jeśli budynek jest wyposażony w instalację wentylacyjną (mechaniczną wywiewną lub grawitacyjną), zalecana jest jej stała praca

Ponadto nie częściej niż co godzina, ale co najmniej 6 razy w ciągu dnia wyborczego (począwszy od momentu otwarcia lokali wyborczych), powierzchnie klamek, urn wyborczych, blatów stołów, uchwytów, włączników światła i innych przedmiotów oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, mają być przemywane płynem do dezynfekcji.

 

Wyborca głosujący musi pamiętać o:

- zakryciu ust i nosa

- zachowaniu bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m od innego głosującego

- dezynfekcji rąk  w wyznaczonym miejscu  w lokalu wyborczym   

 

Dla zachowania bezpieczeństwa członków obwodowych komisji wyborczych - członkowie zostaną wyposażeni:

- w maseczki i przybicie

- jednorazowe rękawice ochronne

- płyn do dezynfekcji rąk

 

Lokale wyborcze  czynne będą od godziny 7:00 do 21:00.

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020 r. Urząd Miejski prowadzi bezpośrednią obsługę klientów. Przy każdym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. Proszę pamiętać o środkach bezpieczeństwa tj. maskach i rękawiczkach. W holu Urzędu Miejskiego w Kisielicach udostępnione są niezbędne druki. Dokumenty można wrzucać do skrzynki umieszczonej na budynku.

W związku z obecną sytuacją i wprowadzonym stanem epidemii w Polsce Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Kisielicach zmienił formę pracy na konsultacje telefoniczne:   

  • Specjalista psychoterapii i uzależnień Iwona Śliwińska tel. 664 418 630 - prowadzi konsultacje telefoniczne w środy w godzinach 14:00-18:00.

Informacje na temat telefonicznej konsultacji z pozostałymi specjalistami w zakresie pomocy psychologicznej, poradnictwa prawnego, poradnictwa w sytuacji przemocy można uzyskać dzwoniąc do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach na numer 55 2756441.

Bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy
- 800 12 00 02

Poradnia e-mailowa – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W poniedziałki w godz. od 13:00 do 15:00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype - pogotowie.niebieska.linia; z pomocy Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Link do strony Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - http://www.niebieskalinia.info/

 

Wszyscy obawiamy się o zdrowie i życie naszych bliskich, dlatego samorząd Gminy Kisielice chce Państwu pomóc zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa, poprzez wyposażenie Was i Waszych najbliższych w podstawowe środki ochronne. W tym trudnym czasie musimy się nawzajem wspierać i czuć, że możemy na siebie liczyć. Zapewniam Państwa, iż dołożę wszelkich starań, aby zapewnić Państwu, w ramach moich możliwości, bezpieczeństwo. Biorąc po uwagę powyższe słowa i w związku z gwałtownie wzrastającą pandemią koronawirusa oraz brakiem możliwości zakupu maseczek ochronnych, podjąłem decyzję o rozpoczęciu akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców naszej gminy.
Poprzez tę akcję chcemy sprawić, aby ludzie bez większych obaw, z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa, mogli przemieszczać się w przestrzeni publicznej lub przebywać ze swoimi bliskimi. Mimo dużych braków materiałowych na rynku Gmina na swoim terenie znalazła osoby, które uszyją pierwszą partię maseczek ochronnych. Docelowo chcemy uszyć ich nawet kilka tysięcy.
Wszystkie maseczki bezpłatnie otrzymają nasi mieszkańcy. O terminie i sposobie dystrybucji poinformuję Państwa niebawem .

Telefon alarmowy całodobowy do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie kom. 661-121-311,

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 -15:00, tel. 89 649-04-20