Wszyscy obawiamy się o zdrowie i życie naszych bliskich, dlatego samorząd Gminy Kisielice chce Państwu pomóc zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa, poprzez wyposażenie Was i Waszych najbliższych w podstawowe środki ochronne. W tym trudnym czasie musimy się nawzajem wspierać i czuć, że możemy na siebie liczyć. Zapewniam Państwa, iż dołożę wszelkich starań, aby zapewnić Państwu, w ramach moich możliwości, bezpieczeństwo. Biorąc po uwagę powyższe słowa i w związku z gwałtownie wzrastającą pandemią koronawirusa oraz brakiem możliwości zakupu maseczek ochronnych, podjąłem decyzję o rozpoczęciu akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców naszej gminy.
Poprzez tę akcję chcemy sprawić, aby ludzie bez większych obaw, z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa, mogli przemieszczać się w przestrzeni publicznej lub przebywać ze swoimi bliskimi. Mimo dużych braków materiałowych na rynku Gmina na swoim terenie znalazła osoby, które uszyją pierwszą partię maseczek ochronnych. Docelowo chcemy uszyć ich nawet kilka tysięcy.
Wszystkie maseczki bezpłatnie otrzymają nasi mieszkańcy. O terminie i sposobie dystrybucji poinformuję Państwa niebawem .

Telefon alarmowy całodobowy do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie kom. 661-121-311,

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 -15:00, tel. 89 649-04-20

 

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym w Polsce stenem epidemii koronawirusa, prosimy i niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych- rodziców, dziadków, dzieci, naszych przyjaciół i sąsiadów. Dlatego prosimy o rozejście się i zachowanie bezpiecznej odległości. Liczymy na waszą odpowiedzialność i rozsądek, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii.

Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Szanowni Państwo

Wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami !!!

Chcemy Wam pomagać, ale musicie nas jak i samych siebie chronić przed zainfekowaniem.

W związku z brakiem na rynku środków ochrony osobistej APELUJEMY- jeżeli masz czas, maszynę do szycia i jakiś materiał uszyj maseczki na potrzeby własne, rodziny i znajomych. Pamiętajcie, lepsza taka maseczka niż jej całkowity brak - w bliskim kontakcie z chorym zminimalizujemy ryzyko zakażenia.

Pracownicy przychodni.

 

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą trybu pracy urzędu i ograniczeniami dotyczącymi obsługiwania petentów prosimy o wrzucanie wszelkiej korespondencji do skrzynki pocztowej znajdującej się obok drzwi urzędu. Niezbędne druki znajdziecie Państwo przed urzędem lub na stronie internentowej https://euslugi.kisielice.pl/euslugi-web/#/eBoi

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 55 278-55-00.

Drodzy Czytelnicy!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zakaz prowadzenia działalności bibliotecznej zostaje wprowadzony do odwołania.

Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach