Szanowni Państwo

Wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami !!!

Chcemy Wam pomagać, ale musicie nas jak i samych siebie chronić przed zainfekowaniem.

W związku z brakiem na rynku środków ochrony osobistej APELUJEMY- jeżeli masz czas, maszynę do szycia i jakiś materiał uszyj maseczki na potrzeby własne, rodziny i znajomych. Pamiętajcie, lepsza taka maseczka niż jej całkowity brak - w bliskim kontakcie z chorym zminimalizujemy ryzyko zakażenia.

Pracownicy przychodni.