Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii CIVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1046) w  lokalu wyborczym, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m2

  • przed wejściem dostępne będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
  • w tym samym czasie w lokalu może przebywać nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe ogólnodostępnej powierzchni (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych)
  • co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut pomieszczenie powinno być wietrzone (bez przerywania pracy lokalu)
  • stanowiska członków obwodowych komisji wyborczych zostaną zorganizowane tak, by były od siebie oddalone o 1,5 metra
  • stoły komisji nie będą pokryte suknem ani żadnym innym wchłanialnym materiałem
  • jeśli budynek jest wyposażony w instalację wentylacyjną (mechaniczną wywiewną lub grawitacyjną), zalecana jest jej stała praca

Ponadto nie częściej niż co godzina, ale co najmniej 6 razy w ciągu dnia wyborczego (począwszy od momentu otwarcia lokali wyborczych), powierzchnie klamek, urn wyborczych, blatów stołów, uchwytów, włączników światła i innych przedmiotów oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, mają być przemywane płynem do dezynfekcji.

 

Wyborca głosujący musi pamiętać o:

- zakryciu ust i nosa

- zachowaniu bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m od innego głosującego

- dezynfekcji rąk  w wyznaczonym miejscu  w lokalu wyborczym   

 

Dla zachowania bezpieczeństwa członków obwodowych komisji wyborczych - członkowie zostaną wyposażeni:

- w maseczki i przybicie

- jednorazowe rękawice ochronne

- płyn do dezynfekcji rąk

 

Lokale wyborcze  czynne będą od godziny 7:00 do 21:00.