Święto Wieprzowiny w Klimach

Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi Klimy 15 sierpnia zorganizowało Święto Wieprzowiny. Gośćmi uroczystości byli Wicestarosta Powiatu Iławskiego Stanisław Kastrau, Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk, Sekretarz Gminy Barbara Pękala, Kierownik Banku Spółdzielczego w Kisielicach Elżbieta Podgórska oraz współwłaściciel Pałacu Bałoszyce Jarosław Ptach. Dla wszystkich gości był przygotowany poczęstunek w formie,, Stołu Wiejskiego''.