10 września zespoły folklorystyczne Pomerania Kisielice oraz Kalina Jędrychowo zaproszone zostały do udziału w Staropolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej. Zespoły godnie reprezentowały zarówno Powiat Iławski jak i Gminę Kisielice podczas tegorocznego przeglądu.

Starosta Iławski Marek Polański przekazał nagrody rzeczowe natomiast Burmistrza Kisielic Rafał Ryszczuk bony pieniężne wartości trzystu złotych, które w imieniu włodarzy, podczas podsumowania Przeglądu zespołom wręczył dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach Mariusz Gołębiowski. Dodatkowo zespoły otrzymały nagrody rzeczowe fundowane przez organizatora, którym był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.