Obchody Dożynek Gminnych w Kisielicach

Uroczystości dożynkowe rozpoczął korowód delegacji z wieńcami dożynkowymi, które wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali do amfiteatru miejskiego gdzie polową mszę świętą odprawił ks. Damian Nyk proboszcz kisielickiej parafii. Oprawę mszy swym występem uświetniła parafialna schola. W trakcie mszy dokonano poświęcenia chleba, symbolu dożynkowych planów a także wieńców dożynkowych oraz innych darów z tegorocznych zbiorów.

Po mszy świętej burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk i starostowie tegorocznych dożynek podzielili chleb, który został przekazany sołtysom, aby rozdali ten symbol dożynkowych plonów wśród mieszkańców. Oficjalną część uroczystości zakończyło przemówienie burmistrza, który na wstępie powitał wszystkich rolników, dziękując im za trud i ogrom pracy jaką wkładają w uprawę ziemi. Włodarz Kisielic powitał również mieszkańców i licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Michał Młotek wraz z radnymi Rady Powiatu Iławskiego, radni Rady Miejskiej w Kisielicach oraz sołtysi.

Starościną dożynek, była przedstawicielka sołectwa Łodygowo, pani Teresa Kszczot, która prowadzi gospodarstwo rolne od 1996 roku, na 30 hektarach uprawia między innymi pszenicę, rzepak, kukurydzę, trawę nasienną oraz specjalizuję się w hodowli bydła i produkcji mleka. Pani Teresa Kszczot od 2013 roku prowadzi gospodarstwo rolne wspólnie z synem Rafałem, a współpraca ta przyczynia się do poprawy warunków pracy i modernizacji. Rodzina wykorzystuje nowoczesne i dostosowane do wymogów UE maszyny i urządzenia.

Starostą dożynek został przedstawiciel sołectwa Łęgowo pan Piotr Barański, który od 1987 roku prowadzi gospodarstwo rolne wspólnie żoną Bogusławą i specjalizuje się w uprawie pszenicy, rzepaku i kukurydzy oraz produkcji zwierzęcej. Państwo Barańscy od wielu lat sukcesywnie rozwijają i modernizują swoje 30-hektarowe gospodarstwo między innymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego.

Udekorowaniem sceny i terenu amfiteatru zajęli się w tym roku przedstawiciele Łęgowa i Łodygowa. Chleb dożynkowy upiekła sołtys Łodygowa, pani Maria Pokorska.

Na scenie w tym dniu wystąpiły zespoły folklorystyczne. Ludowy repertuar, przygotowany specjalnie na tę okoliczność, zaprezentowały dwa zespoły, Pomerania z Kisielic i Kalina z Jędrychowa. Z hitami polskiej muzyki popularnej wystąpiła również kisielicka Mirana. Gwiazdami tegorocznych dożynek był zespół MiG oraz mistrzowie polskiej sceny kabaretowej Hela i Marian, czyli kabaret Koń Polski.

Tradycyjnie już został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Wzięło w nim udział 6 sołectw. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Jędrychowo, drugie Trupel, a trzecie Butowo. Pozostałe sołectwa, które wzięły udział w konkursie to: Łęgowo, Łodygowo oraz Biskupiczki. Nagrody ufundowane zostały przez burmistrza Rafała Ryszczuka (I miejsce 1000, 00 zł, za II miejsce 700, 00 zł, III miejsce 500, 00 zł, pozostałe miejsca 250, 00 zł).

Najładniejszy wieniec wybierała również publiczność której ocena była zgodna z werdyktem komisji konkursowej. Nagrodę, którą otrzymało Jędrychowo ufundowała Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza z Olsztyna, która dodatkowo zakupiła puchary dla Starostów tegorocznych dożynek.

Wśród specjałów kulinarnych znalazły się: gulasz myśliwski pieczone gęsi i indyki. Potrawami częstował osobiście burmistrz Rafał Ryszczuk. Nie zabrakło również deseru, ciasta polecano na stoisku przygotowanym przez Radę Sołecką Butowa oraz Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość Butowa. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się tzw. swojska chata przygotowana przez kisielickie Koło Gospodyń Wiejskich oraz Pomeranię i seniorów. Właściciele działek należących do ROD „Zgoda” prezentowały swoje plony i częstowali swoimi wyrobami.

Podczas Dożynek Gminnych odbyło się wręczenie nagród w dziedzinie sportu i kultury za działalność w roku 2016. Burmistrz uhonorował również nagrodą gospodarczą przedsiębiorców oraz właścicieli gospodarstw rolnych działających na terenie gminy Kisielice. Nagrody przyznawane są od tego roku z inicjatywy włodarza Kisielic. Ich celem jest uhonorowanie i wsparcie artystów, twórców kultury, animatorów życia kulturalnego, sportowców i trenerów sportowych, instytucji i organizacji pozarządowych, klubów sportowych, właścicieli gospodarstw rolnych oraz przedstawicieli biznesu, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju kultury, sportu oraz napędzają rozwój gospodarczy Gminy Kisielice.

Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Kisielic, którą stanowi statuetka z wizerunkiem Orła św. Jana, będącego herbem Kisielic, otrzymali:
Marian Wilemski, Marek Lepianka, Ryszard Niedziałkowski, Zdzisław Korgól, Waldemar Przechadzki, Rafał Zając, Halina Markowska, Mirosław Kukuła, Mariusz Przeworski, Marianna Przeworska, Zdzisława Markowska, Ewa i Tadeusz Dzieniszewscy, Zbigniew Sendobry, Mieczysław Kaźmierczyk, Bogdana i Zdzisław Kwiatkowscy, Jan Oleś, Wojciech Mączkowski, Jan Jasiński, Wojciech Myśliński, Jerzy Jakubczyk, Józef i Jolanta Ciozda, Danuta i Waldemar Krukowscy, Zarząd sieci sklepów Polomarket oraz Agroperfekt Sp. z o.o.


Nagrody za działalności w dziedzinie sportu:
1. Andrzej Maliszewski - za całokształt pracy na rzecz klubu MLKS Olimpia Kisielice w kategorii działacz.
2. Jan Czarnik - za całokształt pracy trenerskiej na rzecz MLKS Olimpia Kisielice.
3. Mariusz Kwaśniewski - za całokształt osiągnięć sportowych w kategorii zawodnik.
4. Oskar Szalkowski - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kategorii zawodnik, w roku 2016.
5. Wioletta Szalkowska - za całokształt działalności na rzecz klubu MKS Huragan Klimy w kategorii działacz.

Nagrody w dziedzinie kultury:
1. Zespół Pomerania Kisielice - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w zakresie krzewienia kultury ludowej i śpiewaczej na terenie Gminy Kisielice oraz poza jej granicami.
2. Zespół Kalina Jędrychowo - za szczególne osiągnięcia w zakresie krzewienia kultury ludowej i śpiewaczej na terenie Gminy Kisielice oraz poza jej granicami
3. Zespół Mirana - w zakresie krzewienia kultury śpiewaczej na terenie Gminy Kisielice oraz poza jej granicami.
4. Bartłomiej Kawski - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania tańca towarzyskiego na terenie Gminy Kisielice jak i poza jej granicami.
5. Marek Kałuża - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, w zakresie krzewienia sztuki rzeźbiarskiej wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kisielice.
6. Wacław Osiecki - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w zakresie autorskiej twórczości muzycznej.

Dożynkom towarzyszyła wystawa fotografii pn. „Kisielice dawniej...”, są to fotografie ze zbiorów Grzegorza Wiśniewskiego z Sobiewoli. Wystawę przygotowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.
Dożynki to niezwykłe przedsięwzięcie, promujące polską tradycję, jak również wspaniała okazja przypominania zwyczajów i obrzędów związanych ze świętowaniem końca okresu żniw. Przygotowując się do uroczystych obchodów święta rolników, ich rodzin i wszystkich pozostałych mieszkańców Gminy Kisielice, zwracamy uwagę na najdrobniejsze detale. By wszystko mogło się odbyć w taki sposób jak zaplanujemy zwracamy się wsparcie i otrzymujemy je, za co wszystkim sponsorom i osobom wspierającym jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Sponsorzy:
Bogdana i Zdzisław Kwiatkowscy - Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Firma Kąsek - Kisielice
Bank Spółdzielczy w Suszu
Jan Jasiński - gospodarstwo rolne Biskupiczki
Waldemar Przechadzki - gospodarstwo rolne Kisielice
Anna Krupińska - kwiaciarnia AZALIA Kisielice
Anna i Tadeusz Dzieniszewscy – Kisielice, sklep przy ul. Rodziny Stangów
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
MLEKOVITA
Szkłomal Lubawa
Rolimpex Iława
Pasieka WIGOR
Firma Rol-Met - Iława
Ewelina Woźniak - firma AVON

Wśród wspierających Dożynki Gminne w Kisielicach byli również:
Seniorzy i Pomerania na czele z p. Haliną Gniadek
Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość Butowa oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką Butowa
Rodzinne Ogrody Działkowe „Zgoda” Kisielice

Szczególne podziękowania za wsparcie organizacyjne dla:
MLKS Olimpia Kisielice
Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Kisielic
Harcerzy 18. Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów z Kisielic
Animatorów Orlika: Henryka Blimkiewicza i Patryka Napierskiego
Policjantów Posterunku Policji w Kisielicach
Pracowników Urzędu Gminy w Kisielicach
Pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z Kisielic

Organizatorzy:
Gmina Kisielice
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach