17 listopada w kisielickiej Arkadii nowo powstałe stowarzyszenie "Razem" zorganizowało uroczystą inaugurację swojej działalności. Na ręce liderki stowarzyszenia Pani Barbary Kwiatkowskiej burmistrz Kisielic złożył kwiaty i figurkę aniołka na szczęście. Zgromadzonym życzyłem, żeby ich działalność się rozwijała oraz zapewniłem, że samorząd będzie wspierał ich inicjatywy – mówi włodarz Kisielic. Jestem bardzo zadowolony, że mieszkańcy Gminy Kisielice chcą działać i integrować się poprzez stowarzyszenia - dodaje.