Burmistrz Kisielic informuje, że do 30 maja 2018 roku można składać wnioski o nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.

Wnioski w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia składać mogą kluby sportowe, w tym działające w formie stowarzyszenia i związku sportowego oraz szkoły.

Nagrody i wyróżnienia mogą zostać przyznane:
1) dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Gminie Kisielice;
2) dla trenerów szkolących zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Kisielice i reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Gminie Kisielice;
3) dla działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Kisielice i reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Gminie Kisielice.

Szczegółowe warunki określone są w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 maja 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.

Załączniki:
1) Regulamin przyznawania nagród w dziedzinie kultury - pobierz
2) Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu - pobierz
3) Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Kisielic w kategorii „trener” za pracę trenerską - pobierz
4) Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Kisielic w kategorii „zawodnik” za wyniki sportowe - pobierz

 

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Kisielic z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) instytucji kultury;
b) związków i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych;
c) szkół;
d) innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki;
e) Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kisielicach;
f) Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla Gminy Kisielice.

Szczegółowe warunki określone są w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 maja 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Załączniki:
1) Regulamin przyznawania nagród w dziedzinie kultury - pobierz
2) Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia w dziedzinie kultury - pobierz