Spotkanie wigilijne Seniorów i Pomeranii w Arkadii

18 grudnia 2015r., Seniorzy i POMERANIA przygotowali Spotkanie Wigilijne, na którym obecni byli Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk, Skarbnik Gminy Artur Długosz, Sekretarz Gminy Barbara Pękala, Kierownik MGOPS Lucyna Grześ-Remus oraz Dyrektor MGOK Mariusz Gołębiowski.

Po przełamaniu się opłatkiem głos zabrał Burmistrz Rafał Ryszczuk, który dziękując za zaproszenie winszował Seniorom i Pomeranii zaangażowania w pracę na rzecz społeczności lokalnej, życząc jeszcze większych sukcesów w Nowym Roku. Następnie Burmistrz Kisielic wspólnie z Dyrektorem MGOK Mariuszem Gołębiowskim wręczyli obecnym świąteczne upominki.