Uprzejmie informujemy, że do 30 czerwca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przyjmowane będą wnioski o przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób oraz instytucji zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na terenie Gminy Kisielice.

Uchwała Nr XXV/192/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 maja 2017r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dostepna jest w Biuletynie Informacji Publicznej - link

 

Załączniki:

1. Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - pobierz

2. Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia w dziedzinie kultury - pobierz