Kisielice postanowiły przedstawić alternatywę dla Halloween i dlatego dzień przed pierwszym listopada zorganizowano Bal Wszystkich Świętych. To uroczystość, która ma przede wszystkim pokazywać dobre wzorce dla młodych ludzi. Impreza udała się wyjątkowo, przybyło na nią kilkadziesiąt osób w różnym wieku. Maluchy, młodzież i dorośli przebrani za aniołki i świętych bawili się doskonale.

Organizatorzy:
Proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach, Szkolne Koło CARITAS przy Zespole Szkół w Kisielicach, Stowarzyszenie „Pod Tęczą” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach