Zaproszenie burmistrza Kisielic na lutową sesję Rady Miejskiej w Kisielicach przyjęli Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego Bernadeta Hordejuk oraz Starosta Iławski Bartosz Bielawski. Radni mieli możliwość porozmawiania z gośćmi o sprawach dotyczących mieszkańców Gminy Kisielice. Zarówno Przewodnicząca Sejmiku, jak również Starosta Iławski zapewnili w swoich wypowiedziach, że dołożą wszelkich starań, by wspomagać samorząd kisielicki w podjętych już działaniach, jak również tych planowanych na najbliższe lata. Podczas sesji podsumowano również wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego osiedla i zarządu osiedla w jednostkach pomocniczych gminy. Wręczono podziękowania ustępującym sołtysom trzech sołectw, tj. Klim, Łęgowa i Ogrodzieńca.

Sołtysi wybrani w tegorocznych wyborach to:

Pokorska Maria - Łodygowo

Kubińska Agnieszka - Łęgowo  - zastąpiła Annę Ostrowską

Szałapski Piotr - Jędrychowo

Kłodowska  Aneta - Goryń

Zaborowski Jarosław - Krzywka

Duda Alicja - Trupel

Burna Małgorzata - Klimy - zastąpiła Agnieszkę Kruk

Deka Barbara - Pławty Wielkie

Załęcka Katarzyna - Sobiewola

Budzińska Angelika - Ogrodzieniec - zastąpiła Iwonę Wasiewską

Grodecka Halina - Wola 

Wijata Lidia - Butowo

Przemysław Majchrzak - Biskupiczki

Bartyzel  Sławomir - Limża

Paczkowska Marlena - Kantowo

Gniadek- Smolarska Halina - Przewodnicząca Kom. Osiedlowego w Kisielicach

Kadencja sołtysów trwa cztery lata.