Kisielicki magistrat zlecił opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej remontu ul. Kołłątaja w Kisielicach. Jeszcze w tym roku planowane jest ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.