Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców potrzebom poszczególnych sołectw dotyczących stanu dróg gminnych po sezonie zimowym, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, zostaną podjęte prace zmierzające do poprawy stanu dróg.
Niestety, problem ten powraca co roku, jak tylko ustąpią mrozy, gminy zmagają się z sytuacją, w której mieszkańcy zastają swoje drogi w gorszym stanie niż jesienią. Jeszcze w tym miesiącu przystąpimy do prac na drogach gminnych  -  mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Został właśnie rozstrzygnięty przetarg na usługi równiarką wraz z usługą utwardzania nawierzchni walcem drogowym, wykonamy również oczyszczanie przydrożnych rowów. Niebawem ruszą prace polegające na profilowaniu oraz równaniu kruszywem drogowym, w pierwszej kolejności tych dróg, które wymagają pilnej interwencji – dodaje burmistrz. Oczywiście będziemy robić wszystko, by dotrzeć do każdej drogi na terenie naszej gminy wymagającej naprawy – kończy włodarz. 
6 fotografia poglądowa