Spotkanie z Mikołajem w Krzywce

W sobotę 5 grudnia 2015 r., o godz. 14:30 w świetlicy wiejskiej w Krzywce odbyło się Spotkanie z Mikołajem, podczas którego dzieci miały możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym oraz pośpiewać znane świąteczne piosenki oraz tradycyjne polskie kolędy. W rolę Mikołaja wcielił się w tym dniu Dyrektor MGOK Kisielice Mariusz Gołębiowski, którzy wspólnie z Sołtysem Jarosławem Zaborowskim wręczyli wszystkim dzieciom paczki.
Organizatorem Spotkania z Mikołajem była Rada Sołecka.