Zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy, poświęcenie w ochronie życia to codzienność dla osób, które ochotniczo związały swoje życie ze strażą pożarną.

Dzień Strażaka tradycyjnie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach. Następnie, w asyście orkiestry dętej, ulicami miasta przemaszerowano do Gminnego Centrum Reagowania, gdzie odbyła się główna część obchodów, której najważniejszym elementem było wręczenie przez Burmistrza Kisielic medali i odznaczeń druhnom i druhom. Burmistrz Kisielic w swoim przemówieniu zapewnił strażaków o swojej przychylnej postawie względem OSP, czego dowodem jest finansowanie z budżetu gminy zakupu kamery termowizyjnej oraz remontu remizy w Goryniu. Burmistrz zauważył, iż każda złotówka wydana na Straż Pożarną, to dobrze zainwestowane pieniądze, bo bezpieczeństwa ludzi nie da się przeliczyć na żadne pieniądze.