W niedzielę 4 marca, odbył się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Kisielicach bieg był organizowany po raz 3. W tym roku na starcie stanęło 60 zawodników, wśród nich spora grupa uczniów z kisielickiej szkoły. Cieszy fakt, że uczniowie startują rodzinnie. Najmłodszymi uczestnikami były Karolina Teska i Lena Kowalska (8 lat), najstarszym biegaczem był Gabriel Starbała z Kisielic.

Tradycyjnie trasa wiodła leśnymi ścieżkami, miejscami nawet przez bagna, by uczestnicy biegu mogli poczuć się jak „Żołnierze” sprzed lat, gdy las był ich domem.

Uczestnicy startowali na dwóch dystansach: pierwszy 1963 metry i drugi 5 km. Bieg odbywał się dla upamiętnienia bohaterów a nie dla wyniku, dlatego nie prowadzono oficjalnego pomiaru czasu. Jako pierwsi linię mety przekroczyli kolejno Paweł Moskal, Krzysztof Golemowski oraz Krzysztof Kaweczyński. Na mecie dekoracji zawodników dokonywał burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Wszystkim biegaczom gratulujemy.

Całej imprezie towarzyszyła wspaniała biegowa pogoda i jeszcze lepsza atmosfera. Organizatorzy zadbali by na mecie można było ogrzać się przy ognisku, wypić ciepłą herbatę z cytryną i zjeść pieczoną kiełbaskę.

Organizatorami biegu był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i 18. Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów. Wspierali ich Strażacy z Kisielickiej OSP (którzy w czasie biegu zostali wezwani do pożaru – służba nie drużba) oraz pan leśniczy Arkadiusz Pękala. Partnerem organizacyjnym był Urząd Miejski w Kisielicach.

Harcerze, na co dzień uczniowie kisielickiego Zespołu Szkół, pod "dowództwem" dh. Karoliny Fotek odpowiadali za sekretariat i kuchnię. Pozostali z dh. Piotrem Blinkiewiczem pełnili służbę na starcie i zabezpieczali punkty kierunkowe na trasie. Nad prawidłowym przebiegiem całości biegu czuwał phm. Adam Mańka.

Organizatorzy dziękują za udział w biegu grupie HEAD Hunters ASG Team - panowie pobiegli w pełnym umundurowaniu wraz z oporządzeniem, natomiast druhowie z OSP Jędrychowo biegli z ich czworonożnym pupilem.

Regulamin biegu:

Bieg zostanie rozegrany bez względy na warunki atmosferyczne. Na trasie jest zapewnione zabezpieczenie medyczne. Po biegu wspólne ognisko i pieczone kiełbaski i herbata z kotła. 

Warunki uczestnictwa: każdy z uczestników startuje na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy: ze względu na trudne warunki terenowe uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, lub osoba w wieku pow. 16 lat z pełnoletnim opiekunem.

Zawodnicy startują w 4 kategoriach wiekowych osobnych dla kobiet i mężczyzn:
1. do 29 lat,
2. 30 - 49,
3. 50 59
4. senior (60+)

Rodzaj biegu: bieg przełajowy po leśnych ścieżkach, nocny na trasie za rozłożonymi świetlikami.
Ze względów bezpieczeństwa każdy uczestnik powinien mieć "czołówkę" lub inną latarkę.

Trasa: ok. 5 km

Start: 22 września 2018, godz. 21:00

Start zawodników:
Start odbywa się w odstępach 15 sekundowych (liczony jest czas pokonania trasy), dla każdego zawodnika będzie liczony oddzielnie czas pokonania trasy.

Wpisowe: 10 PLN w dniu biegu.

Nagrody: medale i puchary w poszczególnych kategoriach.

Zgłoszenia telefoniczne: 531991166, do 21 września 2018r.

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

1. Dane  dotyczące administratora danych osobowych:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,
Dane kontaktowe: tel. 55 2785529; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:  tel. 55 2785500, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych administratora określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawy o działalności instytucji kultury, Prawa Zamówień Publicznych oraz innych przepisów dotyczących administratora.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a) art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego administratora;
b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe,
c) organy upragnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

7. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:

Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, a także do danych osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania danych, w tym osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci, doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
d) do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy  RODO.

9. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

a) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,  
b) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem lub realizacji umowy/wniosku.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą profilowane.

Administrator Danych Osobowych

„Rodzina-Dom-Ojczyzna” pod takim hasłem 13 maja od godz. 14. 00 zapraszamy do kisielickiego amfiteatru, gdzie w ramach Rodzinnej Majówki Kisielickiej odbędą się Dni Rodziny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk oraz Ks. Proboszcz Damian Nyk SAC. W programie prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Kisielice, pokazy udzielania pierwszej pomocy, kabaretowy program rozrywkowy oraz przebojowy Elvis Presley Show. Dodatkowo dla wszystkich jadło z grilla, dla najmłodszych wesołe miasteczko, stoiska kupieckie. Podczas wydarzenia pomagamy Patrycji chorej na wrodzoną łamliwość kości. Organizowana będzie zbiórka przez Szkolne Koło Caritas, dodatkowo Stowarzyszenie „Pod Tęczą” organizuje w tym celu rodzinną sztafetę biegową. Zapraszamy do udziału.

ORGANIZATORZY: Urząd Miejski w Kisielicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

Wsparcie: Policja Kisielice, OSP Kisielice, animatorzy Orlika, 18. Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów, Szkolne Koło CARITAS, Stowarzyszenie „Pod Tęczą”, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach oraz Trener Rozwoju Osobistego, Specjalista ds. Żywienia Paweł Królikowski zapraszają na spotkanie poświęcone tematyce prozdrowotnej pn. „MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH”.

Na spotkaniu dowiecie się Państwo o tym:
- Jakie są zasady prawidłowego żywienia?
- Jak schudnąć i uniknąć efektu JO-JO?
- W jaki sposób wyeliminować szkodliwe nawyki?
- Jak zapobiegać chorobom?
- Na czym polegają najbardziej skuteczne sposoby motywacji?
- Jak wprowadzić stałe zmiany w życiu?

25 kwietnia 2018r., godz. 17:00, sala Arkadia, ul. Polna 1, Kisielice. Wstęp wolny.

 

dzien kobiet plakatBurmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Mariusz Gołębiowski zapraszają wszystkie Panie na program estradowy pn.: „Muzyczna galeria gwiazd”. Będzie można usłyszeć największe przeboje muzyki rozrywkowej. Dodatkowo dla wszystkich Pań okolicznościowa niespodzianka. Szczegóły: 7 marca 2018r., godz. 18.00. Sala GCR, Kisielice ul. Polna 1. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.