Po raz osiemnasty Butowo było gospodarzem Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kisielic drużyn strażackich. Zbigniew Herka - pomysłodawca rozgrywek i jednocześnie prezes butowskiego OSP zapowiedział, że doprowadzi tę imprezę do, co najmniej, dwudziestej edycji. Po zaciętych rozgrywkach zwyciężyli gospodarze.

 

Starosta Iławski Bartosz Bielawski, Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Iławie Stanisław Kastrau serdecznie zapraszają na uroczyste obchody „Powiatowego Dnia Strażaka”, które odbędą się 17 maja 2019 roku w amfiteatrze miejskim w Kisielicach.


Uroczystości rozpoczniemy o godzinie 14.00 mszą polową w kisielickim amfiteatrze, gdzie następnie odbędzie się prezentacja sprzętu pożarniczego, konkursy i animacje rodzinne, rodzinny bieg sztafetowy – mówi burmistrz Rafał Ryszczuk.


Powiatowe Obchody Dnia Strażaka łączyć się będą z obchodami XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Dni Rodziny, które w tym roku przebiegają pod hasłem "Małżeństwo - dobre relacje - silna rodzina" – dodaje burmistrz. W części artystycznej usłyszymy koncert orkiestry dętej, która nieodzownie łączy się z ceremoniałem strażackim. Program artystyczny przewiduje również koncert grupy tanecznej FOX. Publiczność amfiteatru podczas zabawy tanecznej bawić będzie zespół EFEKT.


Finałem wydarzenia o godzinie 22.00 będzie widowiskowy pokaz FIRESHOW w wykonaniu Teatru Ognia Fire Dance Crew. Najmłodsi będą mogli spędzić aktywnie czas w wesołym miasteczku. Organizatorzy przewidzieli również poczęstunek tradycyjną strażacką grochówką.

 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka_plakat_1-1.jpg

Pomożemy Państwu w uzyskaniu dofinansowania na termomodernizację. Dotrzymujemy obietnic wyborczych.

Jak obiecaliśmy podczas kampanii wyborczej zapewnimy Państwu pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. W tym celu zaprosiłem do współpracy firmę Global Eko, która po szkoleniu w Arkadii, a jeśli będzie trzeba także w świetlicach na wsiach, pomoże mieszkańcom Gminy Kisielice uzyskać do 53.000 złotych dla gospodarstwa domowego na termomodernizację. Firma pomoże załatwić wszelkie formalności, za co Państwo nie poniosą żadnych kosztów. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma na celu  zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery.

Beneficjentami mogą zostać właściciele i współwłaściciele domu jednorodzinnego, a także osoby które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego, a budynek ten nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Zakres przedsięwzięcia może obejmować:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) i zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

W przypadku domów, które dopiero powstaną, inwestorzy mogą starać o wsparcie zakupu
i montażu źródła ciepła spełniającego wymagania programu. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7.000 zł., a maksymalny 53.000zł. Dotacja otrzymana z programu jest wolna od podatku, a środki finansowe poniesione na termomodernizację będzie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

25 kwietnia o godz. 17.00, odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań informacyjnych w kisielickiej Arkadii, na którym będą mogli Państwo uzyskać pomoc w napisaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. O terminach kolejnych spotkań poinformujemy niebawem.

plakat 12

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców potrzebom poszczególnych sołectw dotyczących stanu dróg gminnych po sezonie zimowym, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, zostaną podjęte prace zmierzające do poprawy stanu dróg.
Niestety, problem ten powraca co roku, jak tylko ustąpią mrozy, gminy zmagają się z sytuacją, w której mieszkańcy zastają swoje drogi w gorszym stanie niż jesienią. Jeszcze w tym miesiącu przystąpimy do prac na drogach gminnych  -  mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Został właśnie rozstrzygnięty przetarg na usługi równiarką wraz z usługą utwardzania nawierzchni walcem drogowym, wykonamy również oczyszczanie przydrożnych rowów. Niebawem ruszą prace polegające na profilowaniu oraz równaniu kruszywem drogowym, w pierwszej kolejności tych dróg, które wymagają pilnej interwencji – dodaje burmistrz. Oczywiście będziemy robić wszystko, by dotrzeć do każdej drogi na terenie naszej gminy wymagającej naprawy – kończy włodarz. 
6 fotografia poglądowa

Kisielicki magistrat zlecił opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej remontu ul. Kołłątaja w Kisielicach. Jeszcze w tym roku planowane jest ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.


Zaproszenie burmistrza Kisielic na lutową sesję Rady Miejskiej w Kisielicach przyjęli Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego Bernadeta Hordejuk oraz Starosta Iławski Bartosz Bielawski. Radni mieli możliwość porozmawiania z gośćmi o sprawach dotyczących mieszkańców Gminy Kisielice. Zarówno Przewodnicząca Sejmiku, jak również Starosta Iławski zapewnili w swoich wypowiedziach, że dołożą wszelkich starań, by wspomagać samorząd kisielicki w podjętych już działaniach, jak również tych planowanych na najbliższe lata. Podczas sesji podsumowano również wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego osiedla i zarządu osiedla w jednostkach pomocniczych gminy. Wręczono podziękowania ustępującym sołtysom trzech sołectw, tj. Klim, Łęgowa i Ogrodzieńca.

Sołtysi wybrani w tegorocznych wyborach to:

Pokorska Maria - Łodygowo

Kubińska Agnieszka - Łęgowo  - zastąpiła Annę Ostrowską

Szałapski Piotr - Jędrychowo

Kłodowska  Aneta - Goryń

Zaborowski Jarosław - Krzywka

Duda Alicja - Trupel

Burna Małgorzata - Klimy - zastąpiła Agnieszkę Kruk

Deka Barbara - Pławty Wielkie

Załęcka Katarzyna - Sobiewola

Budzińska Angelika - Ogrodzieniec - zastąpiła Iwonę Wasiewską

Grodecka Halina - Wola 

Wijata Lidia - Butowo

Przemysław Majchrzak - Biskupiczki

Bartyzel  Sławomir - Limża

Paczkowska Marlena - Kantowo

Gniadek- Smolarska Halina - Przewodnicząca Kom. Osiedlowego w Kisielicach

Kadencja sołtysów trwa cztery lata.