DARMOWA POMOC PRAWNA

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski będzie działał system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie Ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w powiecie iławskim będą działały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach: 1. w punkcie zlokalizowanym w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a:
1) w poniedziałki w godzinach 14:00 do 18:00,
2) we wtorki, środy, czwartki w godzinach 9:00 do 13:00,
3) w piątki od godziny 8:30 do godziny 12:30

2. w punkcie zlokalizowanym w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
1) w poniedziałki w godzinach 14:00 do 18:00,
2) we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 9:00 do 13:00.

3. w punkcie zlokalizowanym w Zalewie i w Iławie:
1) w Zalewie - w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 40:
a) w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,
b) w czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.
2) w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a:
a) we wtorki i środy w godzinach 14:00 do 18:00,
b) w piątki w godzinach 13:00 do 17:00.

4. w punkcie zlokalizowanym w Suszu i Kisielicach:
1) w Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1:
a) w poniedziałki w godzinach 14:00 do 18:00,
b) w środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.
2) w Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
a) we wtorki w godzinach 14:00 do 17:00,
b) w piątki w godzinach 9:00 do 13:00.

Zarządzenie Nr 100/2015 Starosty Powiatu Iławskiego z 14 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie Iławskim – do pobrania

Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Powiatu Iławskiego z 15 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 100/2015 Starosty Powiatu Iławskiego z 14 października 2015 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie iławskim - do pobrania

Ulotka Nr 1 - do pobrania
Ulotka Nr 2 - do pobrania
Ulotka Nr 3 - do pobrania
Ulotka Nr 4 - do pobrania