W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, osobami uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oprócz osób, które oświadczą, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, są również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Zmiana wprowadzona została art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875).

Do odwołania

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

(telefon, mail, itp.)

 

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Informacje o rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 649 08 48

Wzór wniosku dostępny:

 • na stronie internetowej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-koronawirusem.html ;
 • na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Iławie;
 • na stronie Internetowej Urzędów Miast i Gmin powiatu iławskiego;
 • w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

 

Załączeniki:

pdfWzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego - (PDF)830.73 KB

 

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w powiecie iławskim będą działały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane w 5 miejscach. W zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb prowadzona będzie nieodpłatna mediacja.

 

HARMONOGRAM

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W POWIECIE IŁAWSKIM W 2020 ROKU W PUNKTACH

Udzielający pomocy prawnej

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail,

RADCOWIE PRAWNI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a, 14-200 Iława

Poniedziałek 12.00 -16.00                                  (mediacja)

Rejestracja:

(089) 649 08 48

 

Dni i godziny rejestracji:

Pn. 8.00 – 10.00

Śr. 13.00 – 15.00

Pt. 8.00 – 10.00

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wtorek          8.00 - 12.00

Środa             8.00 - 12.00

Piątek            12.00 -16.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,    14-230 Zalewo

Czwartek        9.00 - 13.00

ADWOKACI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a, 14-200 Iława

Wtorek           13.00-17.00

Środa              13.00-17.00

Czwartek        8.00-12.00 (mediacja)

Piątek              8.00-12.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,   14-230 Zalewo

Poniedziałek 12.00-16.00

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Nieodpłatna pomoc prawna

  Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Poniedziałek 13.00-17.00

                                    (mediacja)

Internat Zespołu Szkół w Lubawie,

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

Wtorek            9.00-13.00

Środa               9.00-13.00

Czwartek         9.00-13.00

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice

Piątek              9.00-13.00

 

ORGANIZACJA

POZARZĄDOWA

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu   ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Środa    9.00 – 13.00 (mediacja)

Czwartek  9.00 – 13.00 (mediacja)

Internat Zespołu Szkół w Lubawie

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

 Poniedziałek  13.00-17.00

Piątek   13.00 – 17.00

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice

Wtorek   13.00 – 17.00

W puncie zlokalizowanym w Lubawie, Suszu i Kisielicach nieodpłatną pomoc prawną organizuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tej samej lokalizacji organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieod płatną mediację w wyznaczonych punktach prowadzić będzie mediator. W ww. punktach pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

·         Rejestracja telefoniczna pod numerem (089) 649 08 48

Dni i godziny rejestracji telefonicznej:  poniedziałek - w godzinach 8.00 - 10.00; środa - w godzinach 13.00 - 15.00; piątek - w godzinach 8.00 - 10.00

·         Rejestracja za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (należy wskazać proponowany termin, godzinę oraz miejsce udzielenia pomocy prawnej; termin wizyty zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)

·         Termin nieodpłatnej mediacji ustalany jest w porozumieniu z mediatorem.

 

Zarządzenie Nr 98/2019 Starosty Powiatu Iławskiego z 11 października 2019 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu iławskiego w 2020r,;  Zarządzenie zmieniające Nr 118/2019 Starosty Powiatu Iławskiego z 16 grudnia 2019 r.  

 

 Załączniki: 

1. pdfHarmonogram pomocy prawnej w 2020 r. - (PDF)768.93 KB

2. pdfLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Iławskiego 2020 rok - (PDF)987.41 KB

3. pdfKarta informacyjna poradnictwa - Mediacja - (PDF)584.27 KB

4. pdfKarta informacyjna poradnictwa - Pomoc prawna - (PDF)583.74 KB

5. pdfKarta informacyjna poradnictwa - Poradnictwo obywatelskie - (PDF)579.05 KB

6. pdfKarta informacyjna poradnictwa - Przemoc - (PDF)718.67 KB

 

 

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w powiecie iławskim działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowane w 5 miejscach.

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUNKTACH:

 

Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Iławie i Zalewie, prowadzone przez Radców Prawnych i Adwokatów:

 • w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a:
  • w poniedziałki w godzinach 12:00 - 16:00,
  • we wtorki, środy w godzinach 8.00 - 12.00 oraz 13.00– 17.00
  • w czwartki w godzinach 8.00 – 12.00
  • w piątki w godzinach 8.00 – 12.00 oraz 12.00 – 16.00
 • w Zalewie - w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 8:
  •  w poniedziałki w godzinach 12:00 - 16:00,
  •  w czwartki w godzinach 9:00 - 13:00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Lubawie, Suszu, Kisielicach, organizowany przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe:

 • w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
  • we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00   

 • w Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1
  • w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,              
 • w Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
  •  w piątki w godzinach 9:00 do 13:00                            

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Lubawie, Suszu i Kisielicach, prowadzony przez Radców Prawnych:

 • w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
  • w poniedziałki  i w piątki w godzinach 13:00 do 17:00     
 • w Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1:
  • w środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00                    
 • w Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
  • we wtorki w godzinach 13:00 do 17:00                              

 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

Zarządzenie Nr 73/2018 Starosty Powiatu Iławskiego z 16 października 2018 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu iławskiego w 2019r, zmienione Zarządzeniami Nr 90/2018 oraz Nr 13/2019   – do pobrania na stronie www.powiat-ilawski.pl

Harmonogram do pobrania: http://bip.powiat-ilawski.pl/347/3101/Darmowa_Pomoc_Prawna_2019/

                                          http://www.powiat-ilawski.pl/index.php/darmowa-pomoc-prawna