Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w powiecie iławskim będą działały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane w 5 miejscach.
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach:  
 A. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
                                  
Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Iławie i Zalewie:
 w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a:
   1)      w poniedziałki w godzinach 12:00 - 16:00,
   2)      we wtorkiśrody w godzinach 8.00 - 12.00 oraz 13.00– 17.00
   3)       w czwartki w godzinach 8.00 – 12.00
   4)       w piątki w godzinach 8.00 – 12.00 oraz 12.00 – 16.00
 w Zalewie - w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 8:
    1)       w poniedziałki w godzinach 12:00 - 16:00,
    2)       w czwartki w godzinach 9:00 - 13:00.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Lubawie, Suszu, Kisielicach:
w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
     1)        we wtorkiśrody i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00   
 w Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1
  1.   w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,              
   w Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
      1)      w piątki w godzinach 9:00 do 13:00                            
 
B. NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
 
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w Lubawie, Suszu i Kisielicach
w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
    w poniedziałki  i w piątki w godzinach 13:00 do 17:00     
w Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1:
    w środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00                    
w Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
    we wtorki w godzinach 13:00 do 17:00                               
 
W punktach zlokalizowanych w Lubawie, Suszu i Kisielicach nieodpłatną pomoc prawną organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Fundacja Honeste Vivere.
W ww. punktach pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci.
     

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w powiecie iławskim będą działały 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w 5 miejscach.

 

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach: 

1. w punkcie zlokalizowanym w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a:  
    1)    w poniedziałki w godzinach 12:00 do 16:00,   
    2)    we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00 do 12:00.

2. w punkcie zlokalizowanym w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12: 
    1)    w poniedziałki  i w piątki w godzinach 13:00 do 17:00, 
    2)    we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.

3. w punkcie zlokalizowanym w Zalewie i w Iławie:
    1) w Zalewie - w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 8:  
        a) w poniedziałki w godzinach 12:00 do 16:00,  
        b) w czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.
    2) w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a: 
        a) we wtorki i środy w godzinach 13:00 do 17:00,
        b) w piątki w godzinach 12:00 do 16:00.

4. w punkcie zlokalizowanym w Suszu i Kisielicach:  
   1) w Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1: 
        a) w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,    
        b) w środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.
   2) w Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:    
        a) we wtorki w godzinach 13:00 do 17:00,  
        b) w piątki w godzinach 9:00 do 13:00.

W lokalizacjach określonych w punkcie 1 i 3 porad udzielają radcowie prawni oraz adwokaci.
W lokalizacjiach określonych w punkcie 2 i 4 porady organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Porad udzielają adwokaci oraz radcowie prawni.
Załączniki:
1. Zarządzenie Nr 66/2017 Starosty Powiatu Iławskiego z 5 października 2017 r. w sprawie określenia lokali w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie iławskim – do pobrania
2. Ulotka Nr 1 - do pobrania
3. Ulotka Nr 2 - do pobrania
4. Ulotka Nr 3 - do pobrania
5. Ulotka Nr 4 - do pobrania
6. Ulotka Nr 5 - do pobrania