19 sierpnia ogłoszony został kolejny nabór zgłoszeń na najem biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Nabór potrwa do 23 sierpnia.

Tym razem do celów naboru udostępnione zostały dwa umeblowane i klimatyzowane biura o powierzchni 18,65 m2 i 17,50 m2 w budynku przy ulicy Andersa 12. Ubiegać się mogą o nie firmy technologiczne i firmy sektora usług oraz - co jest nowością - osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, pod warunkiem zarejestrowania działalności do 31 października.

Biura wynająć można na okres 12 lub 24 miesięcy po preferencyjnych stawkach. Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi zaledwie 20 zł brutto.

Procedura naboru jest niezwykle prosta - wystarczy złożyć wypełniony formularz zgłoszenia, w którym przedstawiony zostanie między innymi pomysł na rozwój firmy w czasie pobytu w Inkubatorze oraz opis pomysłu na rozwiązanie wybranego problemu społecznego lub gospodarczego powiatu iławskiego.

Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem o naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie znajdują się na stronach www.inkubator.ilawa.pl.

Niezależnie od długoterminowego wynajmu biur, w Inkubatorze można też wynająć - na godziny lub dni - salę spotkań lub salę konferencyjną.

biuro 1

SKMBT_36319082014070.jpg

 

       W 28 szkołach podstawowych – wśród 2195 uczniów (Szkołach Podstawowych w kl. V-VIII w Suszu, Lubnowych, Jawtach Wielkich, Babiętach Wielkich, Goryniu, Łęgowie, SP nr 3, 4, 5 w Iławie , Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, w Kazanicach, Prątnicy, Lubawie, Rożentalu, Złotowie, Gałdowie, Gromotach, Lasecznie, Rudzienicach, Wikielcu, Borecznie, Zalewie, Bartach, Dobrzykach, Akademickim Zespole Placówek Oświatowych Fijewo, Byszwałdzie, Rumienicy, Ząbrowie) i klasach gimnazjalnych w Ząbrowie wśród 50 uczniów.Nauczyciele i pedagodzy szkolni, przeszkoleni przez pracowników Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, realizowali w roku szkolnym 2018/19 już XIII edycję programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, zainicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Federację Producentów Żywności a dotyczącego propagowania racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów i rodziców.

       W czterech szkołach, tj. w Szkołach Podstawowych w Gałdowie, Byszwałdzie, Bartach i Akademickim Zespole Placówek Oświatowych w Fijewie nauczyciele wraz z uczniami realizowali własne projekty uwzględniające tematykę programu, w pozostałych szkołach podejmowali różne działania na te tematy.

W szczególności uświadamiali znaczenie spożywania zbilansowanej diety, czyli prawidłowo jakościowo i ilościowo skomponowanej diety oraz znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.

        Propagowane były również m. in. wybrane elementy edukacji konsumenckiej, znakowanie produktów wartością odżywczą (GDA), zdobywanie przez  uczniów umiejętności czytania i rozumienia etykiet środków spożywczych.

Program realizowano poprzez.:

  • Organizację zajęć, pokazów lub warsztatów kulinarnych – w 20 szkołach,
  • Spożywanie drugiego śniadania wspólnie, uczniów z nauczycielami – w 20 szkołach,
  • Konsultacje z rodzicami istoty problemu właściwego żywienia – w 16 szkołach,
  • Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety – w 13 szkołach,
  • Organizowanie zajęć praktycznych, warsztatów z edukacji konsumenckiej – w 13 szkołach,
  • Spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia – w 7 szkołach
  • Organizacja dodatkowych zajęć ruchowych/sportowych – w 22 szkołach,
  • Rodzice aktywnie pomagali lub uczestniczyli w organizacji/realizacji projektu – w 13 szkołach.

Szkoły współpracowały w ramach realizacji programu z różnymi instytucjami, organizacjami i partnerami powiatu iławskiego.

Program będzie kontynuowany w szkołach powiatu iławskiego w przyszłym roku szkolnym.

                                                                                      Jolanta Labiś

                     

                                            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie

fotowoltanika.png

Uprzejmie informujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Kisielice w dniu 20 maja 2019r. w godzinach 08:00-09:00 i  13:00-14:00. Bliższych informacji udziela Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe pod tel. 991
 
Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.
 

 Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu, to w Polsce najczęściej wykrywane choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka. Najwięcej przypadków zachorowań stwierdza się w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Województwo warmińsko-mazurskie jest terenem wysoce endemicznym chorób przenoszonych przez kleszcze. Ma wyższy od ogólnopolskiego wskaźnik zapadalności na te choroby ( wskaźnik zapadalności na boreliozę w 2018 r. w województwie warmińsko-mazurskim wynosił  91,3, w Polsce 52,4, natomiast wskaźnik zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu w naszym województwie wynosił 1,8 a w Polsce 0,5). Najwięcej zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu rejestruje się we wschodnich powiatach województwa. Zachorowania na boreliozę rejestrowane są na terenie wszystkich powiatów.

          Zakażeniom sprzyja wysoki procent zalesienia terenu, istnienie wielu ośrodków turystycznych na terenach zalesionych Warmii i Mazur oraz masowe zbieranie jagód i grzybów w okresie lata i jesieni.

            W 2018 roku najwyższy wskaźnik zapadalności na boreliozę wystąpił w powiatach: Giżycko – 297,4; Węgorzewo – 257,1; Mrągowo - 224,8; Ostróda – 158,1; Szczytno – 135,8; Kętrzyn – 123,6; Ełk – 116,2.W  Iławie wskaźnik zapadalności wynosił – 54,9.W 2018 r. zanotowano 1 przypadek kleszczowego zapalenia mózgu na terenie powiatu iławskiego.

            Kleszcze występują powszechnie na terenie całego kraju. Są aktywne od wczesnej wiosny (przy temperaturze powyżej 0˚ C) do późnej jesieni. Żyją w miejscach lekko wilgotnych i obfitujących w roślinność. Można spotkać je w lasach i na ich obrzeżach, w zagajnikach, na obszarach porośniętych wysoką trawą, zaroślami lub paprociami, na łąkach, pastwiskach, nad brzegami rzek i jezior. Pojawiają się także w parkach i na działkach. Żyją w ściółce i w poszukiwaniu swych żywicieli (zwierząt, ludzi) wspinają się na trawy i krzewy . Kleszcze żywią się krwią zwierząt i ludzi. Posiadają zmysły powonienia i temperatury, które pozwalają im na wykrycie „ofiary”. W czasie wysysania krwi mogą przenosić groźne dla zdrowia wirusy kleszczowego zapalenia mózgu, bakterie boreliozy i inne drobnoustroje wywołujące wiele innych chorób m.in. tularemię, ehrlichiozę, babeszjozę, bartonelozę, gorączkę Q, gorączkę plamistą Gór Skalistych, dur powrotny i inne.

Przeciwko KZM można się zaszczepić, przeciwko boreliozie szczepionki jeszcze nie opracowano, a jest to choroba, której lekceważyć nie powinniśmy. Jest chorobą wieloukładową, często przewlekłą. Charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący pojawiający się na skórze w miejscu ukąszenia, jednak występuje on tylko u ok. 30-50% zakażonych. Często boreliozę trudno jest zdiagnozować ze względu na wielorakie objawy – od skórnych poprzez stawowe, kardiologiczne i neurologiczne. Wywoływać może m.in. zmiany zapalne stawów, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, niedowłady, porażenie nerwów obwodowych, zaburzenia czucia, zaburzenia psychiczne i pamięci, zmęczenie (napadowe lub stałe), ociężałość, bóle i zawroty głowy (zwykle części potylicznej), bóle i kurcze mięśni oraz wiele innych, które mogą występować z różnym nasileniem.

Jak chronić się przed kleszczami w przyrodzie?

Właściwy ubiór podczas przebywania w siedliskach kleszczy może utrudnić przedostanie się kleszcza na skórę człowieka. Ściąganie gumką nogawek spodni lub wkładanie nogawek w skarpetki, noszenie obuwia krytego i bluzek z długim rękawem. Stosowanie środków odstraszających (repelentów kupionych w aptece).Staranne oglądanie ubrania i skóry po powrocie z lasu, parku i innych siedlisk, w których istnieje ryzyko atakowania ludzi przez kleszcza. Kleszcze zanim zakotwiczą się hypostomem w skórze poszukują odpowiedniego miejsca do żerowania, które następnie znieczulają dlatego nie czujemy bólu podczas ukłucia.

   U dzieci najczęściej (w około 70% przypadków) lokalizują się na głowie, zazwyczaj na granicy włosów i za uszami, zaś u dorosłych w miejscach gdzie skóra jest delikatna (najczęściej w naturalnych zgięciach ciała np. pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu, pod piersiami).  

Jak usunąć przyczepione do skóry kleszcze?

Kleszcza należy uchwycić delikatnie pęsetą przy samej skórze i wyciągnąć zdecydowanym ruchem. Przy takim ruchu zęby hypostomu stawiają mniejszy opór, przez co kleszcz nie zostaje uszkodzony i nie ma niebezpieczeństwa wylania na skórę zawartości jego ciała, w której mogą znajdować się drobnoustroje. Podczas usuwania kleszcza nie naciskać na jego ciało, nie przypalać, nie smarować masłem, lakierem, nie maltretować albowiem może to doprowadzić do wyrzucenia treści pokarmowej kleszcza do rany i tym samym zwiększyć ryzyko zakażenia. Po wyjęciu kleszcza miejsce ukłucia starannie zdezynfekować. W przypadku trudności z usunięciem kleszcza udajemy się do lekarza.

    W aptekach dostępne są także różnego rodzaju chwytacze i pompki, które należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów.