Rada Powiatu Iławskiego w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXI/160/16 w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego" na lata 2016-2018 „RAZEM BEZPIECZNIEJ w POWIECIE Iławskim” zwracam się z apelem do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych i mieszkańców naszej gminy o włączenie się do tego programu.

Dokumenty i materiały są dostępne na stronie internetowej www.powiat-ilawski.pl. Mam nadzieję, że jak największa rzesza społeczników włączy się do tego programu.

 Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk