W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych program „ARS, czyli jak dbać o miłość”. W roku szk. 2015/2016, na terenie powiatu iławskiego realizowało go 12 szkół ponadgimnazjalnych ( w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie - w Szkole Zawodowej; w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - w Technikum i Szkole Zawodowej; w Zespole Szkół w Suszu – w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Zawodowej; w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach – w Liceum Ogólnokształcącym).Zajęcia metodami aktywnymi na podstawie scenariuszy programu wśród 469 uczniów na temat profilaktyki zażywania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych prowadzili przeszkoleni przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej nauczyciele i pedagodzy.

Program podzielony jest na trzy części:

I „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”:
- życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości,
- substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego co obiecują, powodują problemy

II „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią)
- substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość, negatywnie wpływają na zdrowie człowieka

III. „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne”:
- wpływ obecnych wyborów życiowych – stylu życia - na zdrowie przyszłego potomstwa,
- skutki przyjmowania substancji psychoaktywnych w czasie ciąży,
- miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami

Jolanta Labiś
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie

 

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W ramach Projektu KIK/68 w latach 2012-2016 organizowane są:
1. Szkolenia dla kadry medycznej pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych”.
2. Programy edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy.
3. Kampania społeczna.
4. Badania ankietowe pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”.
5. Działania edukacyjne z wykorzystaniem platformy – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ).

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (10 587 730 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy finansowany przez Ministra Zdrowia. Więcej na: www.zdrowiewciazy.pl, www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl