Iławska Izba Gospodarcza informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata.

Dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się: MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Minimalna wartość projektu: Schemat A - 20000,00 PLN, Schemat B - 150000,00 PLN;

Maksymalna wartość projektu: dla Schematu A i B - nie dotyczy;

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: Schemat A - 20000,00 PLN, Schemat B - 150000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: Schemat A - 150000,00 PLN, Schemat B - 1000000,00 PLN.

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A).

Schemat A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

  • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn,
  • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Nabór wniosków w ramach I rundy trwa do 20 grudnia 2016 roku, natomiast w ramach II rundy od 21 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku

Więcej informacji: www.wmarr.olsztyn.pl , www.rpo.warmia.mazury.pl lub w Biurze Iławskiej Izby Gospodarczej: Iława, ul. Jana III Sobieskiego 37A, tel.: 89 648 57 51; 89 648 63 34; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .