Informujemy, że w wykonaniu postanowień „Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami – ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz – samoobrony, rusza

I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

W związku z powyższym proszę o przekazanie informacji do podległych komórek organizacyjnych i instytucji oraz zapraszam wszystkie zainteresowane kobiety powyższą formą szkolenia do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/), na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.


Do kontaktów w przedmiotowej sprawie w WKU w Ostródzie wyznaczony został kpt. Paweł KRZYMOWSKI, tel. 261 326 581 oraz p. Wioletta HEKTOR, tel. 261 326 565.

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
ppłk Adam BASAK