28.11.2016 r. w auli Uczelni Wyższej im. Pawła Włodkowica w Iławie odbyła się konferencja antytytoniowa organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie. Na konferencję przybyli dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pielęgniarki, przedstawiciele instytucji, i organizacji społecznych. Wszystkich gości przywitała Pani Jolanta Labiś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, która następnie omówiła działania antytytoniowe prowadzone na terenie powiatu iławskiego w 2016 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie. Asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Iławie Pani Iwona Marchlewska przedstawiła prezentację dotyczącą aktualnej nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wyniki badań prowadzonych wśród młodzieży na temat palenia tytoniu i używania e-papierosów.

Znowelizowana ustawa wprowadziła m.in. zakaz używania e-papierosów w tych samych obiektach publicznych, w których dotychczas obowiązywał zakaz palenia papierosów tradycyjnych. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”. Ponadto ustawa wprowadziła zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18.

Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej dokonał również podsumowania wyników konkursu organizowanego przez PSSE w Iławie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego. Był to konkurs na plakat pod hasłem „Mam wpływ na swoje zdrowie”, na temat profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie wręczyła dyplomy, nagrody i wyróżnienia uczniom, autorom wybranych prac plastycznych oraz pisemne podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Sponsorami nagród byli: Urząd Miasta w Iławie, Urząd Miasta w Lubawie, Urząd Gminy w Lubawie, Urząd Miejski w Suszu, Urząd Miejski w Zalewie. W auli można było podziwiać wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac uczniów.

Iwona Marchlewska

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie

Załączniki:
1. Zakaz palenia bez dymka - pobierz