Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku w Ełku, organizuje zimowisko dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Pojezierze Ełckie„. Wypoczynek odbędzie się w górach w Zakopanym:

  • I turnus - odbędzie się w terminie od 26 stycznia 2017 do 04 luty 2017 Miejsce wypoczynku: Dom Wczasowy Tulipan ul. Janosówka 25, 34-500 Zakopane http://zakopanetulipan.pl (wypoczynek wyłącznie dla dzieci wyjeżdzających autobusem z Ełku, Suwałk, Sejn, Łomży – zakwalifikowanych zostanie tylko 100 dzieci)
  • II turnus - odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2017 do 05 luty 2017 Miejsce wypoczynku: Dom wypoczynkowy U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane http://www.ufranka.pl (wypoczynek wyłącznie dla dzieci wyjeżdzających pociągiem z Białegostoku, Olsztyna, Działdowa, Iławy, – zakwalifikowanych zostanie tylko 120 dzieci)

Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszty uczestnictwa wynosi 400 zł od osoby. Organizator zapewnia - całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, - atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto nie wcześniej niż 02.01.2017 nie później niż 7 dni przed wyjazdem: Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku nr. 05 9331 0004 0000 0010 7637 0002 z dopiskiem darowizna na organizację zimowiska Zakopane 2017. Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl lub zgłoszeń telefonicznych, oraz dostarczenie lub przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Zimowisko 2017”. W pieszej kolejności będą przyjęte dzieci które zadeklarowały udział wypoczynku w szkołach w miesiącu listopadzie 2016.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Tomaszem Bartnikiem – Przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku, koordynatorem organizacji zimowego wypoczynku (tel. 508863211, 516106667 , 876194550, 876194534), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl/ lub http://www.elk.gmina.pl/

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie - pobierz
2. Plakat - pobierz
3. Karta kwalifikacyjna - pobierz