INFORMACJA O KOLONIACH

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie informuje o planowanej organizacji kolonii letnich 14 dniowych w czasie wakacji dla dzieci rolników w wieku 8 -16 lat / dzieci urodzone po 01.01.2001 r. / nad morzem w miejscowości Stegna w ośrodku„

Planowane terminy turnusów kolonijnych:
I Turnus po 10 lipca
II Turnus w I-ej połowie sierpnia.

Koszt wypoczynku to ok. 380 zł plus koszty transportu płatne przy autokarze w kwocie ok. 120 zł.

Dziecko zostanie zakwalifikowane na kolonie jeśli spełni 3 kryteria:
1. wypełniona karta kwalifikacyjna .
2. wpłata na konto 95–2030-0045-1110-0000-0045-4780 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, że jest to opłata za kolonie)
3. oryginał zaświadczenia z KRUSU o pełnym ubezpieczeniu przynajmniej jednego rodzica.

Zapisy oraz wstępne informacje można uzyskać:
Warmińsko Mazurski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
Ul. Dąbrowszczaków 33
10-548 Olsztyn
Tel. (89) 527-39-16 poniedziałek - piątek w godzinach 10:00 - 14:00