Organizowana jest kolejna XVI edycja programu Stypendiów Pomostowych. Program realizowany jest również przez Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz samorządami: Gminą Lubawa, Gminą Wiejską Lubawa oraz Miastem i Gminą Kisielice.

Fundusz ten kierowany jest do osób z niezamożnych rodzin, które bez takiego wsparcia finansowego nie zdecydowałyby się na podjęcie dalszej nauki. Otrzymanie stypendium umożliwiają studia dzienne na polskich uczelniach państwowych.  W roku akademickim 2017/2018 o stypendia będą mogli ubiegać się tegoroczni maturzyści zamieszkujący Miasto i Gminę Lubawa oraz Miasto i Gminę Kisielice.

Kryteria przyznania stypendium są następujące:
• zdanie matury w roku szkolnym 2016/2017,
• posiadanie rekomendacji Organizacji Lokalnej (Stowarzyszenie „Przystań”),
• bycie zameldowanym na terenie Miasta i Gminy Lubawa lub Miasta i Gminy Kisielice,
• pochodzenie z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (dochód nie przekracza 1 600 zł brutto, lub 1 800 zł brutto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) – dochód brutto powinien wyliczony być za czerwiec 2017 r.,
• osiągnięcie na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

Stypendium, które otrzymają osoby wybrane w wyniku konkursu, będzie przyznawane na okres 10 miesięcy w kwocie 500 zł miesięcznie. Składanie wniosków on-line będzie możliwe od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. do godziny 1600. Natomiast składanie wydrukowanych wniosków upływa 25 sierpnia 2017 r. Wydrukowany wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia „Przystań” (Iława, ul. Skłodowskiej-Curie 23c).