Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Kisielice

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, prowadzone od wielu lat przez Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie, to miejsce, gdzie organizacje pozarządowe z terenu całego powiatu iławskiego mogą uzyskać wsparcie w swojej działalności – przede wszystkim informacyjne w formie bezpośrednich spotkań i rozwiązywania problemów organizacji oraz newslettera wysyłanego elektronicznie na e-maile organizacji, ale także też wsparcie szkoleniowe w postaci bezpłatnych szkoleń dla organizacji. COP to także miejsce dyskusji w gronie organizacji o bieżących sprawach sektora.

Jedno z takich spotkań odbędzie się w Kisielicach w dniu 27 września (środa) o godzinie 13:30. W uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Kisielicach zapraszamy przedstawicieli organizacji na to wydarzenie do sali sesyjnej urzędu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Jest ono ważne z uwagi na zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, która zobowiązuje stowarzyszenia do zmian w statutach. Termin do wprowadzenia zmian upływa w maju 2018 roku, zatem już na najbliższym walnym należy ich dokonać. Temat ten zostanie omówiony podczas spotkania.

Program spotkania dostosujemy do zgłoszonych potrzeb i przebiegu dyskusji, nie mniej jednak ramowy plan przedstawia się następująco:

  1. Przywitanie i prezentacja oferty Centrum Organizacji Pozarządowych.
  2. Zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach – nowa kompetencja Komisji Rewizyjnej i konieczność zmiany statutów.
  3. Nowe wzory sprawozdań z realizacji zadania publicznego.
  4. Dyskusja o sytuacji na lokalnym rynku pozarządowym.
  5. Pytania i odpowiedzi oraz dyskusja.