Szanowni mieszkańcy, informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie realizuje program priorytetowy „EWA PLUS”. Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu.

Linia „ENERGIA”
E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne;
E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym;
E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Linia „WODA”
W1 – budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe);
W2 – budowa systemów retencji wody;
W3 – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, modernizacja SUW.

Linia „ATMOSFERA”
A1 – budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiej emisji), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu;
A2 – kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych;
A3 – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Dofinansowanie w ramach Programu udzielane jest w formie pożyczki. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny udział własny Beneficjenta wynosi 10%. Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów określają poszczególne linie Programu EWA plus. W ramach Programu EWA plus Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania kilku działań jednocześnie.
Łączna wysokość dofinansowania z Funduszu nie może przekroczyć 300 tys. złotych.

Szczegółowe informacje w tym regulamin konkursu znajduję się pod poniższym linkiem: 
http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/ (tabela BAZA INFORMACJI O DOFINANSOWANIU)