Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie informuje, że w siedzibach Urzędów Miast w wyznaczonych poniżej dniach w godzinach 9.00 do 13.00 pracownicy Urzędu Skarbowego będą pełnić dyżury w zakresie przyjmowania zeznań rocznych (z możliwością pomocy przy wysyłaniu zeznań droga elektroniczną), udzielania informacji w zakresie ulg podatkowych oraz sposobu sporządzania zeznań, a także wydawania formularzy zeznań.

Urząd Miejski w Suszu - 14.03.2018 r. i 11.04.2018 r.

Urząd Miejski w Kisielicach - 21.03.2018 r. i 18.04.2018 r.

Urząd Miejski w Lubawie - 22.03.2018 r. i 12.04.2018 r.

Urząd Miejski w Zalewie - 15.03.2018 r. i 19.04.2018 r.

Zapraszamy