KOWR 1

KOWR 2

Załącznik - Informacja nt. strony i aplikacji oraz zaproszenie producentów regionalnej żywności, działających na terenie Gminy Kisielice do rejestrowania się w serwisie