Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu !

To hasło kampanii profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych

Nie daj się oszukać tym, którzy oferują  „nowe narkotyki”, nazywane „dopalaczami”.Są one wyjątkowo niebezpieczne.Upośledzają funkcje mózgu, zakłócają procesy myślenia i modyfikują stany emocjonalne, powodują syndrom uzależnienia. Biorąc narkotyki tracisz zdolność do efektywnego myślenia, nauki i pracy. Popadając w uzależnienie tracisz wolność, oddalasz się od siebie samego, od miłości, wartości i prawdy, od odpowiedzialności, więzi z bliskimi , od norm moralnych i podstawowych zasad uczciwego postępowania.  W konsekwencji, uzależnienia są rodzajem samobójstwa na raty. Prowadzą do śmierci.

 

Co robić, gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki?

- zacznij działać, problem sam się nie rozwiąże,

- odłącz emocje, włącz rozum,

- dowiedz się jak najwięcej o substancjach psychoaktywnych,

- ustal reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj – stosuj zasadę ograniczonego zaufania,

- okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku,

- korzystaj ze wsparcia i pomocy specjalistów zajmujących się uzależnieniami,

- nie usprawiedliwiaj nieobecności w szkole,

- nie wstydź się i nie ukrywaj problemu,

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła bezpłatną infolinię dotyczącą problemu „dopalaczy” nr 800 060 800. Celem infolinii jest udzielanie podstawowych informacji na temat zjawiska zażywania środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają „dopalacze”. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Poszerzaj wiedzę szukając informacji na stronach http://www.narkomania.gov.pl portal Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.dopalacze.info.pl,

                                                                               

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie