Informuję, że w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kisielic, na podstawie Zarządzenia nr. 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku dzielnicowi w cyklach półrocznych opracowują plan działania priorytetowego dla miejsc w których nagminnie naruszany jest porządek prawny.

W podległym rejonie służbowym nr. 4 przy al. Wojska Polskiego 37 w Kisielicach znajduje się stadion miejski. W okresie roku szkolnego oraz wakacji w rejonie tym grupuje się młodzież, która pali papierosy, spożywa alkohol oraz niszczone jest mienie gminne. Opisane zagrożenia wynikają z faktu, że teren jest ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców .

Z uwagi na powyższe wskazany teren w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. został objęty zadaniem priorytetowym .

                                                                                                                              Burmistrz Kisielic