ROLNICY  GMINY :  KISIELICE

    W związku z brakiem doradcy rolnego w gminie Kisielice, wypełnianie  wniosków o dopłaty bezpośrednie będą wykonywać specjaliści z Warmińsko –Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olszynie.

Miejsce wypełniania wniosków: Sala Warsztatów Szkolnych Technikum Rolniczego w Kisielicach.

Harmonogram  dyżurów wypełniania wniosków:

28.03.2019 r. -  w godz. 9.00-14.00  / czwartek /

02.04.2019 r -   w godz. 9.00-14.00  / wtorek /

04.04.2019 r. - w godz. 9.00-14.00  / czwartek /

09.04.2019 r.  - w godz. 9.00-14.00  / wtorek /

11.04.2019 r. - w godz. 9.00-14.00  / czwartek /

16.04.2019  r.- w godz. 9.00-14.00  / wtorek /

18.04.2019 r. - w godz. 9.00-14.00  / czwartek /

25.04.2019 r. - w godz. 9.00-14.00  / wtorek /

30.04.2019 r.- w godz. 9.00-14.00  / czwartek /

07.05.2019 r.- w godz. 9.00-14.00  / wtorek /

09.05.2019 r.- w godz. 9.00-14.00  / czwartek /

14.05.2019 r.- w godz. 9.00-14.00  / wtorek /

                            Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie

                                                                        Kazimierz Grzywaczewski