Informację Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie oraz wzór zawiadomienia o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby.

 

Załączniki:

1. Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie - (PDF)

2. Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania (piasku, żwiru) z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej - (WORD)