Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie „dopalaczy” działa w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, II piętro, pok. 222, w każdy wtorek, w godz. 7:30 – 12:30

W Punkcie przyjmuje psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień:
• osoby używające środki zastępcze, chcące zerwać z nałogiem,
• członków rodzin osób używających środki zastępcze,
• wychowawców, opiekunów i inne osoby chcące pomagać użytkownikom „dopalaczy”.

Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.