Szanowni Państwo,

W dniach od 12 grudnia 2015 r. do 16 stycznia 2016 r. na terenie gmin Kisielice, Iława i Susz będzie prowadzone badanie społeczne na temat percepcji oraz wpływu na zdrowie i samopoczucie farmy wiatrowej Iława 1.

Badanie zostanie przeprowadzone przez zespół badawczy pod kierownictwem dr inż. arch. kraj. Mariusza Antolaka na terenie miejscowości Jędrychowo oraz miejscowości przyległych, na obszarze do 4,5 km od miejsca funkcjonowania elektrowni. Zespół przy pomocy anonimowych ankiet oraz wywiadów zwróci się do mieszańców o udzielenie odpowiedzi, które pozwolą ustalić w jaki sposób zespół elektrowni wiatrowych Iława 1 wpłynął na życie lokalnej społeczności i jak jest przez nią postrzegany.
Zespół badawczy składa się z sześciu osób:
- dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak,
- inż. arch. kraj. Katarzyna Wójcik,
- mgr Andrzej Pakulski,
- mgr Urszula Gasperowicz,
- mgr Alicja Maziarek,
- mgr Joanna Drzewiecka-Kozielska,
i to one zostały upoważnione do zadawania pytań w trakcie badania. W przypadku pojawienia się wątpliwości, każda osoba poproszona o wzięcie udziału w badaniu będzie mogła zażądać okazania przez nich pisma potwierdzającego prowadzenie badań.
Zespół badawczy postara się, aby przeprowadzanie ankiet było jak najmniej uciążliwe i aby nie zabrało więcej czasu niż będzie to potrzebne.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców poproszonych o wypełnienie ankiet na wspomnianym obszarze o czynne branie udziału w badaniach.