Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie

W 2016 roku w związku z kolejną „AKCJĄ PIT” tradycyjnie pracownicy Urzędu Skarbowego w Iławie pełnić będą dyżury w Urzędach Miast i Gmin miejscowości: Lubawa, Zalewo, Kisielice i Susz.

 

U osób tych można będzie:
- zaopatrzyć się w druki zeznań podatkowych
- złożyć zeznania podatkowe
- otrzymać informację w zakresie wypełniania zeznań.

Szczegółowy harmonogram dyżurów dostępny jest na tablicach informacyjnych Urzędu Skarbowego w Iławie oraz na stronie internetowej urzędu.

Również jednostki samorządu terytorialnego pow. iławskiego zobowiązały się do zamieszczenia harmonogramu dyżurów na tablicach informacyjnych w swoich budynkach oraz na stronach internetowych.

 

Załączniki:
1. Harmonogram -pdf