Możliwość pozyskania dotacji na termomodernizację budynków wielorodzinnych.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż w dniach od 29 kwietnia 2016 r. do 30 maja 2016r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków w ramach którego będzie możliwość uzyskania wsparcia na realizację inwestycji w zakresie „Efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na m.in.:
a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również Odnawialnych Źródeł Energii OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);
c) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;
d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);
e) audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Wnioski mogą składać m.in.:
• spółdzielnie mieszkaniowe;
• wspólnoty mieszkaniowe;

Więcej informacji znajda Państwo pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/485/poddzialanie-432-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-mieszkalnych