Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

Posterunek Policji w Kisielicach

włączają się w kampanię "Białej Wstążki" w ramach, której prowadzone będzie poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy, możliwości ustalenia bezpłatnej porady psychologicznej, terapeutycznej, jak również prawnej w siedzibie tut. Ośrodka.

Dyżur w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach przy ulicy Sienkiewicza 18, w ramach "OTWARTYCH DRZWI" pełnić będą pracownik socjalny tut. Ośrodka oraz funkcjonariusz Posterunku Policji w Kisielicach w dniu:

7 grudnia 2019 r. (sobota) w godz. od 10:00 do 14:00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje o naborze na stanowisko pracownik socjalny – 2 etaty.

Szczegóły dostępne w BIP - <<link>>

 

Kierownik

MGOPS w Kisielicach

/-/ Lucyna Grześ-Remus

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach z przykrością informuje, że rozpoczęcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki.

Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do magazynu Banku Żywności w Olsztynie rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019 roku.

KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa. 

        

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje również, iż rekrutacja beneficjentów do otrzymywania artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogramu 2019 rozpocznie się od 1 października 2019 roku.

pomoc zywnosc loga

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach z terenu województwa warmińsko - mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Pomoc żywnościowa trafiła do 995 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 49,35450 ton żywności; (w tym 47,77250 w ramach POPŻ oraz 1,58200 z innych źródeł) )
 • 4832 paczek żywnościowych.
 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 103 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne - 2 spotkania dla  37 uczestników
 • Żywieniowe – 2 spotkania dla 39 uczestników
 • Kulinarne – 2 spotkania dla 27 uczestników

pomoc zywnosc loga

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że program Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko obowiązywał będzie od 1 lipca 2019 roku.

 1. Od 1 lipca 2019 roku - wniosek o świadczenie wychowawcze złożyć będzie można przez Internet. Posłużą do tego takie portale jak: Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, czy bankowość elektroniczna.
 2. Od 1 sierpnia 2019 roku - wniosek również złożyć będzie można w sposób tradycyjny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach, ul. Sienkiewicza 18.

UWAGA – zmiana okresu świadczeniowego

Świadczenie wychowawcze (500+)  w roku 2019 będzie przyznane na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Osoby, które nie mają przyznanego świadczenia na pierwsze dziecko składają jeden wniosek, gdzie wpisują wszystkie dzieci. Pierwsze dziecko będzie miało przyznane świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Natomiast na pozostałe dzieci, na które obecnie  pobierane  jest świadczenie wychowawcze, będzie przyznane na okres od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

W  2020 roku nie składamy wniosków na świadczenie wychowawcze.

Nowy termin składania wniosków:

 1. od 1 lutego 2021 roku w formie elektronicznej,
 2. od 1 kwietnia 2021 roku w formie papierowej.

Nowy okres świadczeniowy będzie trwał w od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku.

Ponadto od 1 lipca 2019 roku rusza  świadczenie 300 zł na ucznia ramach programu „Dobry start”.

Sposób składania wniosków:

 1. Od 1 lipca 2019 roku - wniosek złożyć będzie można przez Internet. Posłużą do tego takie portale jak: Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, czy bankowość elektroniczna.
 2. Od 1 sierpnia 2019 roku – wniosek złożyć będzie można w sposób tradycyjny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach, ul. Sienkiewicza 18.

Świadczenie wychowawcze (500+)  i świadczenie z programu Dobry Start (300+) przyznawane jest niezależnie od dochodów.

 

Ponadto informujemy, że w dniu 8 lipca 2019 roku o godz. 11:00 na parkingu naprzeciwko budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie otwarty punkt informacyjny dot. świadczenia wychowawczego. Informacji będą udzielali pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach mieszczącej się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty dietetyczne oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogramu 2018.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

Warsztaty zostaną  poprowadzone przez specjalistów z Banku Żywności w Olsztynie.

 1. Warsztaty dietetyczne odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 (dla 1 grupy)
 1. Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00
  (dla 2 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • uświadomienie roli i zalet świadomego gospodarowania żywnością,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej problemu marnowania żywności i oszczędzania,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • zdobędą umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym,
 • dowiedzą się jak zagospodarować często marnujące się produkty,
 • zdobędą informacje na temat zalet świadomego gospodarowania budżetem,
 • poznają podstawowe zasady ograniczające zjawisko marnowania żywności.

pomoc zywnosc loga