Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty kulinarne organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, które poprowadzi trener z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 24 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach)

1. Warsztat kulinarny „Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów” odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku o godzinie 10:00 (dla 1 grupy)

2. Warsztat kulinarny „Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów” odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku o godzinie 12:30 (dla 2 grupy)