Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, które poprowadzi specjalista z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych ( około 30 - 40 osób ) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

1. Warsztat edukacji ekonomicznej „Gospodarowanie budżetem domowym” odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00 (dla 1 grupy)
2. Warsztat edukacji ekonomicznej „Gospodarowanie budżetem domowym” odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:00 (dla 1 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego tym m.in.:
• przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
• przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
• uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności:
• poznanie podstawowych zasad gospodarowania budżetem domowym,
• zdobycie informacji na temat efektywnego oszczędzania,
• zdobycie umiejętności planowania budżetu domowego.