Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniach:

19 kwietnia 2017 roku oraz 20 kwietnia 2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00

w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury („Arkadia”) przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach, będzie dystrybuowana żywności w postaci paczek żywnościowych, dla osób i rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016