Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, które poprowadzi specjalista ds. żywienia z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 30 - 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

  1. Warsztat dietetyczny o tematyce  „Żywienie dzieci" odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 11:00 (dla 1 grupy)
  2. Warsztat dietetyczny o tematyce  „Żywienie dzieci" odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 12:00 (dla 2 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad żywienia dzieci,
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zalet wynikających z prawidłowej diety dziecka,
  • Uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwej diety dziecka,
  • Uświadomienie roli odpowiedniego żywienia dzieci,
  • Wypracowanie sposobów na radzenie sobie z „niejadkami"

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia dziecka,
  • zdobędą informacje nt. wpływu diety na stan zdrowia dzieci,
  • poznają zagrożenia wynikające z nieprawidłowej diety,

zdobędą umiejętności radzenia sobie z „niejadkami”

pomoc zywnosc loga