Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+)

Wniosek wraz z dokumentami złożony przez osobę ubiegającą się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 sierpnia do 31 sierpnia 20017r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz ich wypłata następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz ich wypłata następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Wniosek wraz z dokumentami złożony przez osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od 1 sierpnia do 31 sierpnia 20017 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać po nr. tel. 55 234 85 05